מועד הבחירות מתקרב ובעירייה נוקטים צעדים במטרה להבטיח כי לא ייעשה שימוש אסור בנכסי העירייה וטוהר הבחירות יישמר.

לאחרונה פנה מנכ"ל העירייה, פרנקו גונן, לחבר המועצה אסף דעבול והתריע בו כי השימוש בסמל העירייה נועד לשמש לצרכי תכתובת של חברי המועצה במסגרת תפקידם כחברי מועצת העיר  – ולצרכים אלו בלבד.

במכתב שכתב אליו ציין המנכ"ל: לאחרונה התברר כי הנך עושה שימוש אסור בסמל העירייה מחוץ למסגרת תפקידך בכהונה הנוכחית. הדבר נעשה במסגרת הפצה חוזרת ונשנית של מסמכי תעמולה הנוגעים לסיעתך בקרב תושבי העיר. בין השאר, במסגרת מנשר תעמולה של סיעתך, אשר הופץ אף הוא בקרב תושבי העיר באמצעות מעטפה הנושאת את סמל העירייה הרשמי. חמור מכך: מדובר במסמכי תעמולה אשר הופצו תוך שימוש אסור בסמל העירייה הרשמי, וזאת בעיצומה של תקופת הבחירות בה אנו מצויים".

השימוש האסור מהווה הפרה של סעיפים 4-5 לחוק הגנת הסמלים, תשל"ה 1974 – לפיהם חל איסור על כל אדם להשתמש בכל סמל למטרות פרסומת או הסברה, בדרך שיש בה כדי להביא את הזולת לחשוב שאותו אדם פועל מטעם הרשות המקומית. העברת מסמכי תעמולה, תוך שימוש בסמל העירייה, מהווה הטעייה מובהקת של הציבור, אשר עלול בסבירות גבוהה לטעות ולחשוב כי מדובר במסמכים אשר הועברו מטעם העירייה.

בסוף דבריו מציין המנכ"ל כי ניתנת בזאת התראה להפסיק לאלתר את השימוש בסמל העירייה הרשמי לצרכי תעמולה. ככל שלא יעשה כן, לא יהיה לעירייה המנוס, אלא לפנות לערכאות משפטיות או לכל גורם רלוונטי אחר בעניין זה.

 

בתוך כך, דוברת העירייה הגישה תלונה במשטרה על שימוש אסור בסמל העירייה בעלון פוליטי שהופץ בקרב בתי האב בעיר.

 

בעירייה מדגישים כי בכל מקום שבו יפעלו המועמדים בניגוד לכללים, יינקטו כל הצעדים על מנת להגן על משאבי העירייה ולהבטיח את טוהר הבחירות.

 
מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו